Teaching Courses

 Bachelor Degree Courses

·         Higher algebra
(Shanghai Municipality Excellent Course)

·         Linear algebra
(Shanghai Municipality Excellent Course)

·         Probability theory

·         Matrix theory

·         Abstract algebra

·         Explorations and discoveries of mathematics (Shanghai University Key Course)

   Master Degree Courses

·         Higher matrix algebra

·         Representation of groups and algebras

·         Commutative algebra

·         Classical groups

·         Lie groups

·         Matrix equations

   PhD Degree Courses

·         Algebra

·         Matrix analysis

DSC_3506

Graduated PhD Students

·         Yu Shaowen

·         Chang Haixia

·         Zhang Huasheng

·         Zhang Qin

·         Wu Zhongcheng

·         Song Guangjing

·         Dong Changzhou

·         Bao Yubao

·         Israr Ali Khan

·         Jiang Jing

·         Zhang Xiang

·         Yu Guihai

·         Wang Li

·         Liu Xin

·         Lin Yong

·         Yu Juan

·         Abdur Rehman

·         He Zhuoheng

·         Li Lei

·         Huang Shaowu

·         Nie Xiangrong

Visitor Scholars

·         Ning Qun

·         Lian Dezhong

·         Zhang Xiang

·         Professor Edgar Pereira (Department of Informatics,

·         University of Beira Interior, 6200-001 Covilha, Portugal)

Postdocts:

·         Duan Xuefeng

·         Zhang Jiao

·         Sun Jiangcai

·         Yuan Shifang

·         Tong Zhaojia

·         Wang Yuchao

·         Song Caiqin

·         Peng Jingjing

Current Master Students

·         Lauriane Botia

·         Xie Mengyan

·         Liu Jialing

·         Deng Ye

·         Wang Huihui

·         Wu Yiling

·         Kang Simo

·         Lv Ruyuan

·         Wang Xiangxiang

·         Wang Xiao

·         Zhang Chongquan

 Current PhD Students

·         Adda Farouk

·         LiuJuntong

·         Xu Xiangjian

·         Li Tao

Graduated Master Students

·         Yu Shaowen

·         Chang Haixia

·         Qin Feng

·         Wu Huayu

·         Wu Zhongcheng

·         Song Guangjing

·         Zhang Fei

·         Li Chengkun

·         Zhou Yan

·         Ding Yuhan

·         Ren Xingwei

·         Liu Xin

·         Nie Xiangrong

·         Yan Shujun

·         Di Meijing

·         Zheng Junqing

·         Zhu Hongyi

·         Zhang Xia

·         Hu Renjie

·         He Zhuoheng

·         Chen Di

·         Guan Yu

·         Xu Huan

·         Ding Xiufang

·         Wang Ziwen

·         Deng Zhaohua

·         Li Jing

·         Shi Zhiwei

·         Qin Yangyang

·         Xu Jinwei

·         Yang Xiaoxiao

·         He Zhentao

·         Li Jie

·         Li Yijun

·         Sun Fangfang

 

 

 

Back to Homepage