Scientific Organizing Committee

 
Delin Chu Chi-Kwong Li

Delin Chu
National University of Singapore, Singapore.

Chi-Kwong Li
College of William & Mary, USA.

 Ren-Cang Li  Yiu-Tung Poon

Ren-Cang Li
University of Texas at Arlington, USA.

Yiu-Tung Poon
Iowa State University, USA.

 Tin-Yau Tam  qing-wen Wang

Tin-Yau Tam
Auburn University, USA.

Qing-Wen Wang
Shanghai University, China.

 Fuzhen Zhang  Yang Zhang

Fuzhen Zhang
Nova Southeastern University, USA.

Yang Zhang
University of Manitoba, Canada.

 Local Organizing Committee

  Nan Gao, Xiaomei Jia, Olga Y. Kushel, Minghua Lin, Qiaohua Liu, Jiancai Sun,

  Fuping Tan, Qing-Wen Wang (Chair), Qin Zhang, Fayou Zhao, Yunfei Zhou