Scientific Organizing Committee

 
Delin Chu Alexander E. Guterman

Delin Chu
National University of Singapore, Singapore.

Alexander E. Guterman
Moscow State University, Russia.

Chi-Kwong Li Tin-Yau Tam

Chi-Kwong Li
College of William & Mary, USA.

Tin-Yau Tam
Auburn University, USA.

qing-wen Wang Fuzhen Zhang

Qing-Wen Wang
Shanghai University, China.

Fuzhen Zhang
Nova Southeastern University, USA.

Yang Zhang

Yang Zhang
University of Manitoba, Canada.

 

 Local Organizing Committee

  Nan Gao, Xiaomei Jia, Minghua Lin, Qiaohua Liu, Jiancai Sun, Fuping Tan,

  Qing-Wen Wang (Chair), Xiying Yuan, Qin Zhang, Fayou Zhao, Yunfei Zhou