14th Conference of
the International Linear Algebra Society

Department of Mathematics, Shanghai University
Shanghai, P.R.China
July 16-20, 2007

Sponsors

Supporters

The organization gratefully acknowledges support of

Organizing Committe

 
Richard Brualdi
Madison
co-chair
 
Erxiong Jiang
Shanghai
co-chair
 
Raymond Chan
Hong Kong
 
Chuanqing Gu
Shanghai
 
Danny Hershkowitz
Haifa
ILAS President
 
Roger Horn
Salt Lake City
 
Ilse Ipsen
Raleigh
 
Julio Moro
Madrid
 
Peter Semrl
Ljubljana
 
Peiyuan Wu
Hsinchu
 
Jiayu Shao
Shanghai  

Local Organizers

  Qingwen Wang  
  Chuanqing Gu chair
  Yongge Tian  
  Fuping Tan  
  Xiaomei Jia  

Secretary

 
Fuping Tan
contact
 
Xiaoqian Wu
submission
 
Yinghong Xu
submission
  Zhaolu Tian
registration
  Jindong Shen
registration

Organization

The 14th ILAS conference in Shanghai is organized by

  • SHU Shanghai University
under the auspices of the
  • ILAS International Linear Algebra Society

 

 

 
Copyright 2006 - 2007, Shanghai University. All rights reserved.