Organizers

 
Gi-Sang Cheon Chi-Kwong Li

Gi-Sang Cheon
Sungkyunkwan University, Korea.

Chi-Kwong Li
College of William & Mary, USA.

Yongdo Lim Minghua Lin

Yongdo Lim
Sungkyunkwan University, Korea.

Minghua Lin
Shanghai University, China.

Yongdo Lim Qing-Wen Wang

Qing-Wen Wang
Shanghai University, China.

Fuzhen Zhang
Nova Southeastern University, USA.

 

 Local Organizing Committee

  Nan Gao, Xiaomei Jia, Minghua Lin, Jianjun Zhang, Jiancai Sun, Fuping Tan,

  Qing-Wen Wang (Chair), Xiying Yuan, Qin Zhang, Fayou Zhao, Yunfei Zhou