The 5th China-Australia Workshop on Optimization Theory, Methods and Applications --- Doctoral Forum on Operations Research and Control Theory

December 15-18, 2011

Department of Mathematics, Shanghai University, Shanghai, China


Organizing Committee

Chair: Zhang, Liansheng (Shanghai University)

Members:
Bai, Yanqin (Shanghai University)
Lu, Xiwen (East China University of Science and Technology)
Sun, Xiaoling (Fudan University)
Teo, Kok Lay (Curtin University, Australia)
Wu, Zhiyou (University of Ballarat, Australia)
Yang, Xinmin (Chongqing Normal University)
Yearwood, John (University of Ballarat, Australia)

Steering Committee

Baghirov, Adil (University of Ballarat, Australia)
Bai, Fusheng (University of Ballarat, Australia)
Han, Jiye (Chinese Academy of Sciences)
He, Binsheng (Nanjing University)
Huang, Zhenghai (Tianjin University)
Li, Duan (The Chinese University of Hong Kong)
Sheu, Ruey-Lin (National Cheng Kung University, Taiwan)
Xiu, Naihua (Beijing Jiaotong University)
Yuan, Ya-xiang (Chinese Academy of Sciences)
Yue, Minyi (Chinese Academy of Sciences)
Zhang, Guochuan (Zhejiang University)
Zhang, Liwei (Dalian University of Technology)
Zhang, Yuzhong (Qufu Normal University)
Zhu, Wenxing (Fuzhou University)

Forum Committee

Fu, Xinchu (Shanghai University)
Lu, Xiwen (East China University of Science and Technology)
Shu, Jinlong (East China Normal University)
Sun, Xiaoling (Fudan University)
Tan, Zhiyi (Zhejiang University)
Wu, Zhiyou (University of Ballarat, Australia)

Local Committee

Chair: Weng Peifen

Co-Chairs: Bai Yanqin, Sheng Wancheng, Wang Qinwen

Member: Cui Hongquan, Dai Guowen, Fu Xinchu, Han Boshun, He Youhua, Jia Xiaomei, Kang Liying, Li Changpin, Li Zhening, Lv Wei, Shan Erfang, Tan Fuping, Wang Yuandi, Xu Wanmei, Xu Xinjian, Yang Yongjian, Yao Yirong, Ying Shihui, Yuan Xiying, Zhang Hongjuan, Zhang Jimin, Zhong Weiya

Secretary: Li Zhening


@ Copyright 2011, Department of Mathematics, Shanghai University